Βιογραφικό

ΣΠΟΥΔΕΣ

 

Ιατρική Σχολή Αριστοτελείοιυ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

Ιατρός  Ω.Ρ.Λ.    (Νοσοκομεία: ΜΕΤΑΞΑ  Πειραιά, Γενικό Νοσοκομείο Πατησίων,                  Νοσοκομείο  ΕΛΛΗΝ. ΕΡΥΘΡΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ).


 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 

  • Ιδιωτική Κλινική "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"  -  Θεσσαλονίκη
  • Γενικό Νοσοκομείο Πατησίων  -  Αθήνα
  • Δήμος  Πετρούπολης  (αφιλοκερδώς)
  • Ι.Κ.Α.   Πετρούπολης
  • Ιδιώτης  Ιατρός  (Ιδιωτικό Ιατρείο μέχρι  σήμερα)

 

 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

 

Παρακολούθηση πανελληνίων και μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων καθώς και αρκετά διεθνή σεμινάρια και συνέδρια σχετικά με την ειδικότητά του.

  

 


Ιατρείο